Utvalda artiklar

Information om Coronaviruset

Referenserna här är valda av läkare inom SSIO och  svarar på många vanliga frågor och dämpar rädslor omkring detta virus. Information on Corona virus chosen by med. doctors in SSIO. Eng info follow same link.

Värna om vår planet

Värna om vår planet. Projektet Värna om planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed minska vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2019 års tema är "Dags för handling"

Judiska högtider

Det judiska firandet av Rosh Hashanah och Yom Kippur motiverar de som följer Judendomen till att reflektera över sina handlingar och känslor.

11:e Världskonferensen

Den centrala aspekten av enhet och renhet. Enhet är gudomlighet, Renhet är upplysning - Tema för 11:Världskonferensen

Naturen är Guds klädnad

Naturen är Guds storslagna gåva till mänskligheten. Vi bör visa naturen vördnad, aktning och tacksamhet. Detta är utdrag ur boken " Naturen är Guds klädnad" med citat ur Sathya Sai Babas tal om naturen.

Meditation

Verklig meditation innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag 19 November

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Visdom

Utdrag ur Geeta Vahini kapitel 23. Sathya Sai Baba talar om andlig disciplin grundad på 20 dygder vi behöver tillägna oss för att rena våra sinnen och bli medvetna om vårt Själv.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Sathya Sai Baba sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Ideellt arbete

Stockholmsgruppen lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se eller saisverige@gmail.com.

Nyheter och meddelanden

Ideellt arbete under 2021

Sathya Sai Center Stockholm lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Sathya Sai Centre Stockholm regularly cook and serve free food in Ny Gemenskap´s restaurant for homeless.

Rapport från Lovsång 2020

Rapporter från lovsång och studiecirklar 2020. Reports from devotional singing and studycircles 2020.

Fika med mästarna - inre resa inspirerad av Helige Franciskus av Assisi

Rapport från "Fika med mästarna" som är höstens nyhet och introducerades på Sathya Sai Babas deklarationsdag för sitt Avatarskap den 20/10 .Vi bjuder in företrädare från olika tro och mästare. Denna gång fick vi följa med på en inre resa inspirerad av Helige Franciskus från Assisi .English information please follow link.

Rapport från Fika med mästarna 20/10 2019 Bahai tron

Rapport från "Fika med mästarna" som är höstens nyhet och introducerades på Sathya Sai Babas deklarationsdag för sitt Avatarskap den 20/10 .Vi bjuder in företrädare från olika religioner, denna gång från trossamfundet Bahá'i, för att dela med sig av berättelser om sina mästares liv över en fika. English information please follow link.

Urval från Internationella Aktiviteter