Information om Coronavirusets hot mot hälsan och upprop till att be.

Vi har blivit uppmärksammade på att många människor är rädda och oroliga för det nya viruset Corona som har sitt ursprung i Kina. Angående denna sjukdom, förser vi er här på SSIO hemsidan med den senaste vetenskapliga informationen från tillförlitliga källor.

Referenserna här är valda av läkare inom SSIO och  svarar på många vanliga frågor och dämpar rädslor omkring detta virus. Alla människor bör vidta lämpliga försiktighets åtgärder såsom rekommenderas vid förhindrande av förkylning/influensa, särskilt i samband med resor, inklusive att regelbundet tvätta händerna. 

Det är bra att komma ihåg Sai Babas råd om att förbli lugn i alla situationer. Vi behöver följa de råd som ges av de nationella och lokala experterna på medicin och infektions sjukdomar. Se våra referenser.

Vi bör komma ihåg att böner är mycket kraftfulla. Sai Gayatri mantrat likväl som Gayatri mantrat sjungs av Sai hängivna över hela världen för mänsklighetens hälsa.

Låt oss alla förenas och be intensivt så ofta som möjligt. Detta är en viktig andlig övning som kan hjälpa att lindra detta globala hälsohot som orsakas av Coronaviruset. Dela gärna denna information med den som är orolig för denna sjukdom.

Länkar till referenser kommer inom kort.

Information on Coronavirus Health Threat and Call for Prayers

It has come to our attention that many people are fearful and anxious about a new disease called Coronavirus which originated in China. 

Regarding this illness, we are providing the latest scientific information from reliable sources on the SSIO website.

The references here is shoosen by Medicina doctors in SSIO and may answer many common questions and allay fears about this. All people should take proper precautions as recommended for cold/flu prevention, especially while traveling, including frequent hand washing.

It is good to remember Swami’s guidance to remain calm in all situations.  We need to follow the guidance of our national and local medical and infectious disease experts as listed among our references. We should remember that prayers are very powerful.  The Sai Gayatri mantra, as well as the Gayatri mantra, is being chanted by Sai devotees around the world for the welfare of humanity. Let us all be united and pray with intensity as often as possible.  This is an important spiritual practice that can help alleviate this global health threat due to the Coronavirus. 

Please share this information with those who are concerned about this illness. Links to references will come up shortly.